Nyttig info

Vores priser er altid excl. moms og porto.

Transportskader:

Når I modtager pakker, så vær opmærksom på synlige fejl på emballagen, evt. anfør forbehold mod transportskade på kvitteringen.

Husker man ikke det, har transportør ingen erstatningspligt.

Datoer laves kun på 2 måder!!!

Enten med bindestreg og tal eller med månedens navn stavet.
Eksempler: 1-5-2020 eller 1. maj 2020

Ønskes andet, skal det anføres under særlig besked, og det vil blive faktureret med en merpris. 

Fejl:

Selv om vi bestræber os på at behandle hver ordre omhyggeligt, kan der vise sig at være fejltryk fra vores side.

Eventuelle fejl begået af os vil selvfølgelig blive rettet uden beregning.

Desværre er det også sådan, at der kan være fejl i bøgerne. Det kan f.eks. være små transportskader, bogbinderi- eller trykmæssige fejl.

For sådanne fejl, som altså ikke er forårsaget af os, kan vi ikke påtage os noget ansvar, men vi vil i lang de fleste tilfælde ombytte og trykke en ny uden beregning.

Tryk på gamle salmebøger er på kundens ansvar, men eventuelle fejl vil blive rettet så omhyggeligt som muligt.

Skrifter:

Standardskrifter for salmebøger, bibler og H.C. Andersen er skrifterne 1-3. Ønskes anden er der individuelle priser, alt efter opgaven.

Til kirker bruger vi altid skrift 7, vær opmærksom på opsætning. (evt. send en kopi af tidligere levering)

Vi har mange andre skrifter end de her viste til specialopgaver

Symboler:

Symboler på konfirmationssalmebøger sættes på øverste halvdel af forsiden. Symboler sættes kun på forsiden.

Venligst forespørg hvis det ønskes på et andet produkt.

Priser:

Vores forhandlere kan rekvirere prisliste på mail@ahmguldtryk.dk.

Lagerliste:

Titler på lagerlisten kan med fordel købes hos Ahm Guldtryk. 

Placering af tekst:

Hvis intet andet er anført vil teksten blive placeret bagpå forneden. Teksten bliver altid centreret.

Bibelomslag:

Prægning kun på l linje. Max. 20 bogstaver incl. ordmellemrum 

Kliche:

Hvis vi modtager en pdf fil med logo eller tegning, vil vi altid kunne lave en kliché til opgaven.

Fremstillingsomkostningerne gør, at det ofte kun bruges ved flere tryk af samme emne.